PRAWO OCHRONY ZDROWIA

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą. ACR sporządza i opiniuje dokumentację związaną z utworzeniem i rejestracją praktyk lekarskich oraz podmiotów leczniczych, a także dokonuje usług audytu stanu prawnego funkcjonujących podmiotów leczniczych w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Kancelaria sporządza instrukcje postępowania mające na celu zapewnienie przestrzegania przez podmioty lecznicze wszelkich relewantnych dla prowadzenia działalności medycznej przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu prowadzenia dokumentacji medycznej, sanitarnych, BHP oraz ochrony danych osobowych.

© All rights reserved