O Kancelarii

Araszkiewicz Cichoń Ryś Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska (ACR) została utworzona w roku 2013 przez radców prawnych: Michała Araszkiewicza, Jana Cichonia oraz Adama Rysia. Kancelaria świadczy przede wszystkim usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Ideą ACR jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie w zakresie wszystkich dziedzin prawa mających znaczenie w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej. Realizację tego celu wspiera specjalizacja partnerów oraz współpraca Kancelarii z wybitnymi specjalistami z zakresu poszczególnych gałęzi prawa.

Oferta Kancelarii skierowana jest przede wszystkim do podmiotów działających w branżach: ochrony zdrowia, farmaceutycznej, lotniczej, budowlanej, inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska, informatycznej, szkolnictwa wyższego oraz w mediach i telekomunikacji.

Kancelaria posiada bliskie związki ze środowiskiem akademickim w Polsce i za granicą, co pozwala na uzyskiwanie opinii wybitnych przedstawicieli nauki prawa w zakresie specjalistycznych zagadnień prawnych, w tym także dotyczących praw obcych.

ACR świadczy usługi prawne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

© All rights reserved