TECHNOLOGIE – MEDIA – TELEKOMUNIKACJA

Kancelaria specjalizuje się w prawie mediów elektronicznych oraz prowadzi sprawy związane z odpowiedzialnością dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną. Prawnicy ACR posiadają doświadczenie w zakresie prawnej ochrony interesów twórców nowych technologii, w tym innowacyjnych projektów programistycznych.

Kancelaria posiada znaczące doświadczenie w zakresie prawnego planowania kampanii reklamowych i promocyjnych. W szczególności, ACR sporządza, opiniuje oraz negocjuje umowy w zakresie komercyjnego wykorzystania wizerunku, regulaminy reklamowe i promocyjne oraz umowy z zakresu własności intelektualnej w związku z reklamą i promocją. ACR posiada doświadczenie w odniesieniu do problematyki prawnej związanej z reklamą wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych. Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji.

ACR sporządza oraz opiniuje dokumentację i procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratorów danych osobowych. ACR posiada znaczące doświadczenie w zakresie sporządzania Polityk Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Kancelaria sporządza oraz opiniuje umowy oraz regulaminy dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z ochroną danych osobowych.

© All rights reserved