Nasz Zespół

OSOBY KONTAKTOWE

Dr Michał Araszkiewicz

radca prawny

m.araszkiewicz@acrlegal.pl

Jan Cichoń

radca prawny

Adam Ryś

radca prawny

a.rys@acrlegal.pl

DSC_1580_1a Dr Michał Araszkiewicz – partner, radca prawny. Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji w renomowanych periodykach w Polsce i za granicą z zakresu interpretacji prawa, wpływu nowych technologii na stanowienie i stosowanie prawa, informatyki prawniczej, sztucznej inteligencji. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych i w prawie własności intelektualnej, a także w prawie reklamy i promocji. Zajmuje się  zagadnieniami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem Internetu oraz prawem nowych technologii. Posiada znaczące doświadczenie zawodowe w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółek, w szczególności w branży nowych technologii, wydawniczej, reklamowej i ochrony zdrowia. Specjalizuje się w opracowywaniu kompletnych rozwiązań prawnych związanych z ochroną danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w spółkach prawa handlowego i w grupach kapitałowych. Jest ekspertem licznych organizacji pozarządowych, jak również Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Posiada znaczące doświadczenie w opiniowaniu legislacyjnym oraz w tworzeniu projektów aktów normatywnych.

 

Cichoń Jan Cichoń – partner, radca prawny. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej zagadnień związanych z rynkiem nieruchomości, inwestycjami budowlanymi, inwestycjami infrastrukturalnymi, ochrona środowiska, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, prawem lotniczym oraz obsługą korporacyjną i handlową spółek, w szczególności z branży lotniczej, deweloperskiej, budowlanej oraz medycznej. Doradza także w zakresie optymalizacji prawno-podatkowej przedsiębiorstw oraz reprezentuje Klientów w sporach administracyjnych, podatkowych i sądowo-administracyjnych. Udzielał wsparcia prawnego dotyczącego umów oraz inwestycji o wartości przekraczającej 1,5 mld złotych. Opiniuje projekty aktów normatywnych z zakresu prawa lotniczego w ramach zespołu prawnego Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 4971 oraz licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 14634. W chwili obecnej Mecenas Cichoń przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa administracyjnego pt. „Instytucja lokalizacji inwestycji celu publicznego”. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

 

Ryś Adam Ryś – partner, radca prawny. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie podatkowym, procedurach podatkowych oraz postępowaniach sądowoadministracyjnych, a także w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz sporach sądowych z zakresu prawa zobowiązań. Ponadto, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie regulacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. W latach 2009-2011 jako członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego brał udział w przygotowaniu analiz i opinii na temat aktów prawnych wprowadzających istotne zmiany w systemie funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce. Prowadził liczne szkolenia z zakresu procedur administracyjnych, prawa finansowego oraz podatkowego, jak również szczegółowych zagadnień prawnych szkolnictwa wyższego. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi jako pracownik wydziału informacji sądowej oraz w ramach wieloletniej współpracy z administracją Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas aplikacji radcowskiej pracował dla jednej z największych w Krakowie kancelarii adwokatów i radców prawnych. Doktorant w Katedrze Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

DSC_6466_wybrane Marek Szarzyński – radca prawny, wieloletni zastępca dyrektora w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ. Uczestniczył w licznych seminariach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, m.in. organizowanych przez Bundeskartellamt, Verbraucherschutzverein z Niemiec, Stiftung Warentest, a także Departament of Justice i Federal Trade Commission USA oraz Europejski Instytut Prawa Administracyjnego. Jest autorem komentarzy dla wydawnictwa LEXIS-NEXIS z zakresu ochrony konsumentów w branży turystycznej i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Ekspert w dziedzinie prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie konkurencji i prawie ochrony konsumentów, kompleksowej obsłudze jednostek kultury, zamówieniach publicznych, prawie pracy, prawie zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem umów w obrocie konsumenckim oraz w działalności komunalnej, a także umów inwestycyjnych.

 

DSC_6890_1 Franciszek Araszkiewicz – adwokat. Specjalizuje się w prawie karnym, karnym skarbowym oraz sporach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i prawa autorskiego. W latach 2010-2013 odbył aplikację adwokacką w krakowskiej Izbie Adwokackiej pod patronatem adwokata Mec. Romana Sygulskiego. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu granic prawno autorskiej ochrony utworów sztuki nowych mediów. Członek Stowarzyszenia Mensa Polska.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Barbara Miziołek – aplikantka w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Na kierunku prawo obroniła pracę magisterską „Zapis windykacyjny a darowizna na wypadek śmierci”. Do obszaru jej zainteresowań należy w szczególności prawo spadkowe oraz prawo rzeczowe z zakresu nieruchomości.

 

Michał Mikołajewski - Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Prawa oraz student Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Mediów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i procesów inwestycyjnych, jak również postępowanie administracyjne oraz prawo cywilne w zakresie praw na dobrach niematerialnych.

 

Jacek Waz – Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych Prawnych w Krakowie. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W Kancelarii zajmuje się prawem cywilnym, gospodarczym prywatnym, indywidualnym prawem pracy oraz postępowaniami egzekucyjnymi.

© All rights reserved