Nasz Zespół

OSOBY KONTAKTOWE

Dr Michał Araszkiewicz

radca prawny

m.araszkiewicz@acrlegal.pl

Jan Cichoń

radca prawny

Franciszek Araszkiewicz

adwokat
DSC_1580_1a Dr Michał Araszkiewicz – partner, radca prawny. Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji w renomowanych periodykach w Polsce i za granicą z zakresu interpretacji prawa, wpływu nowych technologii na stanowienie i stosowanie prawa, informatyki prawniczej, sztucznej inteligencji. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych i w prawie własności intelektualnej, a także w prawie reklamy i promocji. Zajmuje się  zagadnieniami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem Internetu oraz prawem nowych technologii. Posiada znaczące doświadczenie zawodowe w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółek, w szczególności w branży nowych technologii, wydawniczej, reklamowej i ochrony zdrowia. Specjalizuje się w opracowywaniu kompletnych rozwiązań prawnych związanych z ochroną danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w spółkach prawa handlowego i w grupach kapitałowych. Jest ekspertem licznych organizacji pozarządowych, jak również Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Posiada znaczące doświadczenie w opiniowaniu legislacyjnym oraz w tworzeniu projektów aktów normatywnych.

 

Cichoń Jan Cichoń – radca prawny, partner w Araszkiewicz Cichoń Araszkiewicz Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata spółka partnerska. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej zagadnień związanych z rynkiem nieruchomości, inwestycjami budowlanymi, inwestycjami infrastrukturalnymi, ochroną środowiska, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną danych osobowych oraz publikacją treści, prawem lotniczym oraz obsługą korporacyjną i handlową spółek, w szczególności z branży  nieruchomości, deweloperskiej, budowlanej, projektowej, edukacyjnej, handlowej, BPO, reklamowej, nowych technologii, lotniczej oraz medycznej. Doradza także w zakresie prawa podatkowego, w szczególności z uwzględnieniem podatku VAT, oraz reprezentuje Klientów w sporach sądowych, administracyjnych, podatkowych i sądowo-administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań kontrolnych, postępowań celno-skarbowych, kontroli podatkowych oraz  postępowań podatkowych. Posiada znaczące doświadczenie w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych i handlowych oraz w zakresie prawa umów. Udzielał wsparcia prawnego dotyczącego umów oraz inwestycji o wartości przekraczającej 1,7 mld złotych. Reprezentował Klientów w sporach sądowych i podatkowych o wartości przekraczającej 50 mln złotych.

 

DSC_6890_1 Franciszek Araszkiewicz – partner, adwokat. Specjalizuje się w prawie karnym, karnym skarbowym oraz sporach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i prawa autorskiego. W latach 2010-2013 odbył aplikację adwokacką w krakowskiej Izbie Adwokackiej pod patronatem adwokata Mec. Romana Sygulskiego. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu granic prawno autorskiej ochrony utworów sztuki nowych mediów. Członek Stowarzyszenia Mensa Polska.

 

DSC_6466_wybrane Marek Szarzyński – radca prawny, wieloletni zastępca dyrektora w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ. Uczestniczył w licznych seminariach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, m.in. organizowanych przez Bundeskartellamt, Verbraucherschutzverein z Niemiec, Stiftung Warentest, a także Departament of Justice i Federal Trade Commission USA oraz Europejski Instytut Prawa Administracyjnego. Jest autorem komentarzy dla wydawnictwa LEXIS-NEXIS z zakresu ochrony konsumentów w branży turystycznej i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Ekspert w dziedzinie prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie konkurencji i prawie ochrony konsumentów, kompleksowej obsłudze jednostek kultury, zamówieniach publicznych, prawie pracy, prawie zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem umów w obrocie konsumenckim oraz w działalności komunalnej, a także umów inwestycyjnych.

 

Fedax
Beata Fedak – Absolwentka Prawa na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie obroniła pracę magisterską z prawa karnego materialnego pt. „Przesłanki przypisania winy w przestępstwach komunikacyjnych”. W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów” prowadzone przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada kwalifikacje mediatora zgodnie ze Standardami Szkolenia Mediatorów z dnia 29 października 2007 roku uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo handlowe. W kancelarii w głównej mierze zajmuje się obsługą korporacyjną spółek oraz wspiera prowadzone audyty z zakresu danych osobowych. W 2018 roku rozpoczęła studia podyplomowe z Akademii Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Michał Mikołajewski - radca prawny. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i procesów inwestycyjnych, jak również postępowanie administracyjne oraz prawo cywilne w zakresie praw na dobrach niematerialnych i ochrona danych osobowych. 

 

Jacek Waz – Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych Prawnych w Krakowie. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W Kancelarii zajmuje się prawem cywilnym, gospodarczym prywatnym, indywidualnym prawem pracy oraz postępowaniami egzekucyjnymi.

© All rights reserved