PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kancelaria doradza pracodawcom w przedmiocie skomplikowanych regulacji prawa pracy, przygotowując między innymi wzory umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania, a także innych aktów niezbędnych do zapewnienia sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa w płaszczyźnie szeroko rozumianych stosunków pracy. Pomoc doradcza obejmuje swoim zakresem również takie zagadnienia, jak optymalizacja kosztów pracy w firmie, czy skutki prawnopodatkowe świadczeń pozapłacowych. Oferta Kancelarii w tym obszarze skierowana jest również do pracowników, którym Kancelaria udziela przede wszystkim kompleksowych porad dotyczących nawiązywania, zmiany bądź rozwiązania stosunku pracy. Kancelaria reprezentuje także swoich klientów w sporach przed sądami pracy.

W dziedzinie ubezpieczeń społecznych pomoc prawna świadczona przez Kancelarię koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu Klientom możliwości prawidłowej, ale optymalnej z punktu widzenia kosztów realizacji obowiązków wynikających z przepisów o Uwzględniając okoliczność, że coraz więcej osób bezpośrednio lub pośrednio korzysta obecnie z zagranicznych systemów zabezpieczenia społecznego, Kancelaria specjalizuje się nie tylko w krajowym prawie ubezpieczeń społecznych, ale przede wszystkim we wspólnotowych regulacjach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Reprezentacja w postępowaniach z zakresu ubezpieczeń społecznych obejmuje zarówno prowadzenie sprawy przed organami rentowymi, jak również reprezentację przed sądami wszystkich instancji.

© All rights reserved