PRAWO PODATKOWE

Kancelaria prowadzi szeroko rozumiane doradztwo w zakresie podatków dochodowych oraz majątkowych, jak również podatków obrotowych. Obsługa w tym obszarze obejmuje kwestie związane z planowaniem podatkowym, optymalizacją podatkową podmiotów gospodarczych oraz poszczególnych transakcji, oceną ryzyka prawnopodatkowego określonych przedsięwzięć lub poszczególnych czynności faktycznych i prawnych, reprezentowaniem klientów w toku prowadzonych czynności kontrolnych, a także z reprezentowaniem stron przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej i sądami administracyjnymi, obejmującym wszystkie instancje.

Usługi doradcze świadczone są przy uwzględnieniu wszystkich aktualnych wspólnotowych i międzynarodowych regulacji, w szczególności umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sprawy z udziałem elementu transgranicznego w razie potrzeby mają zapewnioną także pomoc zagranicznych podmiotów świadczących usługi w obszarze doradztwa podatkowego.

Niezależnie od samej oferty w dziedzinie prawa podatkowego, przy świadczeniu usług prawnych w każdym innym obszarze, Kancelaria uwzględnia podatkowe skutki proponowanych rozwiązań.

© All rights reserved