DORADZTWO LEGISLACYJNE

Prawnicy ACR, w tym wszyscy partnerzy, posiadają znaczące doświadczenie legislacyjne, biorąc udział jako eksperci i doradcy w pracach różnych podmiotów uczestniczących w procesie tworzenia prawa. Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa legislacyjnego, tworząc projekty aktów prawnych oraz ich nowelizacji, a także opiniując projekty aktów normatywnych, w szczególności pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP oraz z prawem Unii Europejskiej, w tym w orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. ACR dokonuje także oceny istniejących opinii dotyczących projektów aktów normatywnych oraz opiniuje na życzenie Klienta Oceny Skutków Regulacji. Dzięki współpracy z wybitnymi przedstawicielami nauk prawnych i ekonomicznych, ACR oferuje także przygotowanie pogłębionych opinii dotyczących ekonomicznych skutków wejścia w życie aktów normatywnych.

© All rights reserved