SĄDOWE POSTĘPOWANIA CYWILNE

Prawnicy ACR posiadają znaczące doświadczenie w reprezentowaniu stron w postępowaniach cywilnych, zarówno procesowych, jak i nieprocesowych. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu procesów gospodarczych, ale zakres działania ACR dotyczy spraw cywilnych wszystkich typów, w tym także spraw klientów indywidualnych. Dokonując analizy zleconych spraw, prawnicy ACR podejmują działania mające na celu jak najbardziej efektywną realizację praw przysługujących Klientom w razie podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów procesowych dotyczących postępowania dowodowego. Kancelaria pomaga także Klientom w uzyskaniu zwolnienia od kosztów sądowych oraz reprezentuje ich w postępowaniach egzekucyjnych.

© All rights reserved