PRAWO SEKTORA SZKOLNICTWA I NAUKI

Na zlecenie instytucji edukacyjnych i naukowych – szkół, uczelni wyższych oraz jednostek naukowo-badawczych – kancelaria przygotowuje szczegółowe analizy oraz opinie w zakresie szeregu aktów prawnych regulujących sektor edukacji podstawowej, ponadpodstawowej i wyższej, jak również dotyczących funkcjonowania podmiotów oferujących szkolenia komercyjne. Ponadto prawnicy kancelarii doradzają podmiotom sektora edukacji i nauki w kwestiach związanych z przygotowywaniem, a także wdrożeniem wewnętrznych regulacji prawnych oraz czuwają nad ich zgodnością z szybko zmieniającymi się przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W każdym przypadku uwzględniany jest kontekst gospodarczo-podatkowy funkcjonowania danego podmiotu. Kancelaria reprezentuje również klientów tej branży w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych.

© All rights reserved